Vítame Vás na stránkach Miles Jesu

Miles Jesu participuje na cirkevnom poslaní hlavne cez novú evanjelizáciu: vedenú duchom evanjelia /Duchom svätým/  pre posvätenie sveta z vnútra ako kvasom. Naším cieľom je poskytnúť špecifický spôsob pre laikov rozoznať a žiť povolanie k svätosti, nie len prácou, ale aj v rodinách, v sociálnych väzbách a pomáhať druhým stať sa svätými. Toto volá po vodcoch /lídroch/ v hľadaní Božieho kráľovstva angažovaním sa v časných záležitostiach a ich usporiadaním podľa Božieho plánu.

DOM KRESŤANSKEJ  FORMÁCIE

Donate Today

Miles Jesu spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk.